top of page
calado-medzipriestor-titulky_Artboard 39.png

Vaše 2% z daní môžu významne podporiť rozvoj našich aktivít a projektov. Želáme si neustále posúvať našu tvorivú víziu ďalej a každá podpora je pre nás dôležitá. Ďakujeme Vám! 

ÚDAJE PRE DARODANIE 2% PRE ČALADO MEDZIPRIESTOR O.Z.

Obchodné meno: Čalado medzipriestor o.z.

Sídlo: Rovniankova 1658/2, 851 02 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

IČO: 52334252

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2023, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2024 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

  • do 30. apríla 2024 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

zdroj: dvepercenta.sk

2 -2-1.png
bottom of page