top of page

"Našou motiváciou založiť toto združenie bola túžba dlhodobo vytvárať priestor a príležitosti, kde sa budeme vzájomne obohacovať, spoločne tvoriť a vzdelávať sa v témach, na ktorých záleží."

IMG_0294.jpg

JÚLIA KOZÁKOVÁ 

Zakladateľka Čalado medzipriestor o.z.

Som študentka hudby na SOAS University of London a môžete ma vidieť spievať v rôznych zoskupeniach ako napríklad SOLE, Manuša, O Gadže Bašaven a Velvet Case. Mojou veľkou vášňou je rómska hudba a kultúra, ktorú sa ako interpretka a lektorka snažím sprostredkovať čo najširšiemu publiku. 


Nápad založiť toto združenie vznikol vďaka  štúdiu na Sokratovom inštitúte, kde sa zrodil náš prvý projekt Dramatický medzipriestor, v ktorom sme cez divadlo prepájali rómske a nerómske komunity mladých. V súčasnosti mám vrámci nášho združenia na starosti umelecko-vzdelávací projekt Aven Jekhetane


Zaujíma ma skvalitňovanie života znevýhodnených skupín, komunitné projekty, muzikoterapia, osobnostný rozvoj a jazz. Pomáha mi príroda a ticho. 

48397609_1105625346271565_8467617045851144192_n_edited_edited.png

TEREZA MITRO

Spoluzakladateľka Čalado medzipriestor o.z.

Narodila som sa ako tretia dcéra Stachová do bratislavskej Dúbravky. Som absolventkou fyzického divadla na JAMU v Brne a alternatívneho divadla na Divadelní fakultě AMU v Prahe. Pracujem pre Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica ako koordinátorka Sokratovho inštitútu. S manželom rozbiehame projekt domček&záhradka v Šaštíne-Strážach.


Čalado medzipriestor o.z. som zakladala s Julkou po jej úspešnom sokratovskom projekte Dramatický medzipriestor, kde som pôsobila ako lektorka a režisérka. Okrem divadla sa v združení venujem najmä dvom témam, ktoré sú pre mňa aktuálne najpálčivejšími: vzdelávaniu a rešpektu k planéte a ľuďom, ktorí na nej žijú. Vytváram a koordinujem divadelný environmentálny projekt #zelenáisthenewblack a nadväzujúci zelený vzdelávací program POĎNATO:LAB pre mladých.

Mám rada jednoduché dni, návštevy, výlety, dobré jedlo, pohyb a kvalitný spánok. Verím v ľudskosť a udržateľnosť a inšpirujú ma susedské vzťahy. ;)

Juraj-Mitro1_edited.jpg

JURAJ MITRO

Člen Čalado medzipriestor o.z.

Vyštudoval som lektorstvo francúzskeho jazyka na MU a fyzické divadlo na JAMU (obe v Brne) a aktuálne završujem magisterské štúdiá herectva alternatívneho a bábkového divadla na DAMU v Prahe. Bol som dlhoročným lektorom kontaktnej improvizácie vo Francúzsku i v Českej republike, kde som založil Laboratoř kontaktní improvizace. Založil som tiež skupinu divadelnej improvizácie Preshow Energy, ktorú som tri roky viedol a vystupoval som s ňou.V posledných rokoch som sa začal aktívne venovať využitiu dramatického umenia ako sociálno-terapeutického prostriedku. V tomto duchu vediem pobyty pre deti z detských domovov v rámci z.ú. Letní dům.


Vrámci Čalado medzipriestor o.z. som sa spolupodieľal na Dramatickom medzipriestore a POĎNATO:LAB.

Pochádzam z Prešova, usídľujem sa v Šaštíne-Strážach.

bottom of page