calado-medzipriestor-titulky_Artboard 39.png

ČALADO MEDZIPRIESTOR O.Z.

Sídlo: Rovniankova 1658/2 85102 Bratislava - mestská časť Petržalka 

IČO: 52334252

IBAN: SK64 8330 0000 0028 0168 1175 

Mail: caladomedzipriestor@gmail.com

Júlia Kozáková 

štatutárna zástupkyňa
 koordinácia projektov Aven Jekhetane a Dramatický medzipriestor 

Tel.: +421 918 514 537

Mail: caladomedzipriestor@gmail.com

Tereza Mitro 

koordinácia projektov POĎNATO:LAB#greenisthenewblack

Tel.: +421 908 082 896
Mail: tereza.stacho@gmail.com 

Juraj Mitro 


Mail: juro.mitro@gmail.com